Liczba wydanych publikacji: 1205

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Autor: Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych Marek Jasztal , Monika Kaczurak-Kozak , Izabela Świderek , Kazimiera Winiarska (red. naukowy)
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2016
ISBN: 978-83-8092-032-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych.
W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach, a następnie na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych przy wykorzystaniu danych z ewidencji księgowej.

Opis sposobu sporządzania sprawozdań zilustrowany został licznymi przykładami. Zamieszczono również aktualne (zgodne ze stanem prawnym z 1 stycznia 2016 r.) wzory sprawozdań finansowych i budżetowych dla określonych jednostek oraz informacje o źródłach danych sprawozdawczych, a także plany kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i placówek.