Liczba wydanych publikacji: 1205

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego
Autor: Dariusz Wędzki
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014
ISBN: 978-83-264-3392-4
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
W książce zaprezentowano przystępne wyjaśnienia dotyczące treści pozycji sprawozdania finansowego przedsiębiorstw sporządzanego na podstawie polskiego prawa bilansowego, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych i Krajowych Standardów Rachunkowości z wyłączeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Obszerny opis zawartości pozycji jest osadzony zarówno w prawie bilansowym, jak i w praktyce sprawozdawczości finansowej w Polsce.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, prezesów firm, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.