Liczba wydanych publikacji: 1205

Jak pracujemy?

Etapy procesu wydawniczego

Dla zapewnienia sprawności i dokładności opracowania staramy się wykonywać większość etapów prac na plikach elektronicznych, tradycyjnym technikom z użyciem wydruku pozostawiając tylko niektóre wymagające tego korekty.

  • Redakcja wykonywana jest w plikach tekstowych, korekty opisywane w plikach PDF. Korzystamy z pakietów Adobe na platformie Windows.
  • Klient przesyła nam tekst do opracowania, określając proponowane etapy prac.
  • Weryfikujemy je, a następnie przedstawiamy ewentualne sugestie oraz naszą wycenę z uwagami.
  • Uzgadniamy harmonogram prac z wydawcą i autorem.
  • W trakcie redakcji pozostajemy w kontakcie z autorem, wszelkie wątpliwości podczas dalszych prac również wyjaśniamy z autorem i wydawcą.
  • Tekst łamiemy w przygotowanej makiecie, wykonujemy korekty po łamaniu, nanoszenie poprawek i sprawdzenie ich naniesienia.
  • W uzgodnionym terminie autor otrzymuje do korekty autorskiej wydruk lub plik PDF.
  • Po sprawdzeniu przez redaktora technicznego poprawności publikacji i naniesienia wszystkich poprawek przygotowujemy pliki do druku.
  • Archiwizowane są wszystkie etapy prac, jak również korespondencja mailowa i historia zmian w plikach.
  • Po zakończeniu prac klient otrzymuje płytkę z wersją otwartą i gotowym do druku plikiem.