Liczba wydanych publikacji: 1026

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Nasz doświadczony trzydziestoosobowy zespół składa się z redaktorów, korektorów, operatorów DTP i redaktora technicznego.
Jesteśmy absolwentami m.in. wydziałów filologii, filozofii i fizyki krakowskich wyższych uczelni, pracującymi w branży wydawniczej od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat.
Wśród redaktorów merytorycznych są osoby specjalizujące się w tekstach beletrystycznych i literaturze naukowej, opracowaniu tłumaczeń, przygotowaniu indeksów rzeczowych itd.

Zespół redaktorski prowadzi Joanna HołdysAbsolwentka teatrologii na UJ, ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w branży wydawniczej.
Zajmuje się redagowaniem tekstów, prowadzeniem tytułów, koordynacją procesu wydawniczego, doborem współpracowników, kontrolą jakości itd. przy wszelkiego rodzaju projektach wydawniczych.

 

 

 

Zespół łamiących prowadzi Andrzej ChoczewskiAbsolwent fizyki na UJ, ma piętnastoletnie doświadczenie w branży wydawniczej.
Zajmuje się opracowaniem graficznym publikacji, składem i łamaniem tekstów oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Prowadzi proces wydawniczy, nadzoruje proces druku.