Liczba wydanych publikacji: 1205

Dla wydawnictw

Oferta dla wydawnictw

Wydawnictwo JAK oferta cenowa 2023

  • Zapewniając outsourcing wydawniczy – obsługujemy całość lub część procesu wydawniczego.
  • Przydzielamy własnego redaktora prowadzącego, który pozostaje w stałym kontakcie z redaktorem odpowiedzialnym wydawnictwa-zleceniodawcy.
  • Przekazany do opracowania autorski tekst oddajemy w określonym z góry terminie pod postacią gotowych do druku plików PDF.
  • Bierzemy na siebie również kontakt z autorem tekstu, przyjęcie tłumaczenia i druk publikacji.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do współpracy bezpłatnej redakcji lub korekcie poddajemy otrzymaną od zleceniodawcy próbkę o objętości 1 arkusza wydawniczego.

ZAUFALI NAM: