Liczba wydanych publikacji: 1205

Zaufali nam

W dobrym towarzystwie

Opracowaliśmy już ponad tysiąc książek, w tym kilkaset tytułów dla dużych, liczących się w Polsce wydawnictw, jak Wolters Kluwer Polska, SIW Znak, Wydawnictwo Otwarte, PWN, Wydawnictwo Nieoczywiste.

Od kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku książkowym z publikacjami wspierającymi osoby z autyzmem, wydawanymi wspólnie z Krakowskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Przygotowywaliśmy publikacje także dla Wydawnictwa Naukowego PWN, Wydawnictwa Muza SA, gliwickiego Wydawnictwa Element, krakowskiego Wydawnictwa ALELLUJA, Wydawnictwa Kobiecego, Wydawnictwa Sonia Draga, Zielonego Wydawnictwa, Wydawnictwa FILIA, Wydawnictwa Nieoczywistego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Fundacji „Wspólnota Nadziei”, Urzędu Miasta Krakowa i innych.

Od 2014 roku prowadzimy obsługę całego procesu wydawniczego jednego z najdłużej istniejących periodyków (w tym roku obchodzi swoje stulecie): specjalistycznego „Języka Polskiego”, wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego przy PAN w Krakowie.

W 2016 roku wykonaliśmy skład i łamanie wszystkich 11 wersji językowych Przewodnika Pielgrzyma na Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie.

Przygotowujemy do druku również niemieckojęzyczne publikacje we współpracy z Deutsches Polen-Institute (Niemiecki Instytut ds. Polskich) w Darmstadt.