Liczba wydanych publikacji: 1080

Zaufali nam

Opracowaliśmy kilkaset książek dla kilku dużych, liczących się w Polsce wydawnictw, w tym: Wolters Kluwer, Znak, Wydawnictwo Otwarte.

Od dziesięciu lat jesteśmy obecni na rynku książkowym z publikacjami wspierającymi osoby z autyzmem, wydawanymi wspólnie z Krakowskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Przygotowywaliśmy publikacje także dla Wydawnictwa Naukowego PWN, Wydawnictwa Muza SA, gliwickiego Wydawnictwa Element, krakowskiego Wydawnictwa ALELLUJA, Wydawnictwa Kobiecego, Wydawnictwa Sonia Draga, Szkolnego Wydawnictwa Omega, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Fundacji „Wspólnota Nadziei” i innych.

Od 2014 roku prowadzimy obsługę całego procesu wydawniczego jednego z najdłużej istniejących periodyków: specjalistycznego Języka Polskiego, wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego przy PAN w Krakowie.

Przygotowujemy do druku również niemieckojęzyczne publikacje we współpracy z DPI (Niemiecki Instytut ds. Polskich) w Darmstadt.