Liczba wydanych publikacji: 1205

Organizacje pozarządowe

Dla organizacji pozarządowych

  • Oferujemy poprowadzenie wszystkich etapów wydania materiałów drukowanych związanych z działalnością organizacji.
  • Pomagamy w zdobyciu funduszy na wydanie publikacji, opracowujemy materiał źródłowy wraz z ew. tłumaczeniem i ilustracjami.
  • Wykonujemy prace edytorskie zgodnie z uzgodnionym na wstępie harmonogramem, drukujemy i dostarczamy gotowe egzemplarze.
  • Nadajemy numer ISBN, umieszczamy publikacje w ofercie naszego sklepu internetowego.

 

UWAGA! Oferujemy stałą opiekę redaktora prowadzącego, który będzie do Waszej dyspozycji na wszystkich etapach procesu wydawniczego.