Liczba wydanych publikacji: 1205

Urzędy

Dla urzędów

  • Prowadzimy obsługę wydania urzędowych periodyków lub biuletynów oraz projektowanie i druk formularzy urzędowych.
  • Opracowujemy raporty i informatory urzędowe w postaci drukowanej lub elektronicznej.
  • Dostosowujemy się do wymogów odpowiednich przepisów.

 

UWAGA! Spełniamy kryteria przetargów unijnych.