Liczba wydanych publikacji: 1205

Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka

Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizacj
Autor: Art Kleiner , Charlotte Roberts , Richard B. Ross , Peter M. Senge , Bryan J. Smith
Format: 176×250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2008 r
ISBN: 978-83-7526-167-7
 

 

 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Ideę organizacji uczacej się z pewnością łatwiej opisać, niż stosować. Opis nie jest jednak w stanie oddać całego bogactwa tej koncepcji- ujawnia się ono dopiero w praktyce, wtedy gdy z idei organizacji uczącej się uczyni się własną filozofię działania. Jak osiągnąć idealny stan? Niestety nie ma tu prostych recept. Pomóc może zapoznanie się z zawartymi w tej książce informacjami, technikami, analizami i barwnymi przykładami z życia.

Wykorzystanie opisanych tu doświadczeń umożliwi zbudowanie organizacji uczącej się, czyli takiej, której członkowie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

1 – mistrzostwo osobiste- dążenie do ciągłego doskonalenia się,
– modele myślowe – umiejętność analizy, odrzucenia lub zmiany zakorzenionych w nas przekonań, nawyków i odruchów związanych z pracą i z firmą,
3 – wspólna wizja – jasno sformułowany i konkretny cel organizacji, znany wszystkim jej członkom i skłaniający ich do ciągłego uczenia się,
– zespołowe uczenie się – uznanie zespołu za nośnik potencjału intelektualnego większego niż łączny potencjał jego pojedynczych członków,
– myślenie systemowe – zdolność myślenia w kategoriach całości zjawisk, procesów lub struktur.

Przejrzysty układ i graficzne oznaczenia poszczególnych rodzajów tekstu pozwalają łatwo odnaleźć potrzebne zagadnienia – od podstaw teoretycznych i definicji używanych pojęć poprzez praktyczne rady i innowacje rozwiązania do ćwiczeń oraz krótkich recenzji interesujących pozycji książkowych dotyczących organizacji uczących się.