Liczba wydanych publikacji: 1205

Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu

Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu
Autor: Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski
Format: 148 x 210
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-733-4
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Niniejsza książka, autorstwa badaczy z czołowych polskich uczelni, stanowi przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania. Impulsem do jej napisania była obchodzona w tym roku setna rocznica powstania nauk o zarządzaniu. Podstawowym celem książki jest zaprezentowanie osiągnięć polskich ośrodków naukowych zajmujących się tą problematyką oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość. Jest ona więc swego rodzaju raportem o obecnym stanie polskiej nauki o zarządzaniu, uwzględniającym w szczególności takie zagadnienia jak:

  • ewolucja kierunków badań,
  • podstawowe obiekty badawcze (przedsiębiorstwo, organizacja pracy),
  • specyficzne mody w teorii i praktyce zarządzania,
  • rozwój i perspektywy nurtu zarządzania strategicznego,
  • metody badań naukowych w obszarze zarządzania,
  • badania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami,
  • osiągnięcia subdyscyplin o węższym zasięgu, takich jak zarządzanie zasobami, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, logistyką itd.,
  • metody i techniki zarządzania oraz nadzór korporacyjny,
  • etyka w badaniach naukowych.

Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków menedżerskich i ekonomicznych oraz uczestników szkoleń i kursów z różnych dziedzin zarządzania. Można ją polecić również wykładowcom prowadzącym zajęcia z zakresu zarządzania, nauki o organizacji, zasobów ludzkich, metod zarządzania i podobnych przedmiotów, a także konsultantom i młodym badaczom, którzy poszukują inspiracji merytorycznych oraz warsztatowych.