Liczba wydanych publikacji: 1205

Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności

Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności
Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności
Autor: Przemysław Zbierowski
Format: B5 (148 x 210mm)
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2012r.
ISBN: 978-83-264-4092-2
 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Książka odpowiada na pytanie, jakie znaczenie w procesie osiągania przez organizacje wysokiej efektywności ma zarządzanie pozytywne, a w szczególności orientacja pozytywna organizacji. Opracowanie zawiera krytyczny opis nurtów wysokiej efektywności organizacyjnej i pozytywnej teorii organizacji, konceptualizację i operacjonalizację orientacji pozytywnej. Autor zaprezentował również wyniki badań w zakresie kształtowania orientacji pozytywnej przez kontekst organizacyjny i zewnętrzny oraz jej wpływu na efektywność organizacji.

Adresaci:
Dla badaczy książka przedstawia spójną koncepcję zjawisk pozytywnych w organizacji, a praktykom w dziedzinie zarządzania przybliża koncepcje wysokiej efektywności i zarządzania pozytywnego oraz oferuje wskazówki pomocne w dążeniu do sukcesu organizacji.