Liczba wydanych publikacji: 1205

Audyt i controling

Audyt i controling

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
Autor: Jarosław Marciniak
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-8222-9
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Organizacja powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej – nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań HR i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestrukturyzować. Zarówno przy audycie, jak i w codziennej pracy związanej z zarządzaniem system controllingu personalnego może być niezwykle użyteczny.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz dla pracowników firm doradczych. Może być użyteczna dla członków zarządów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za procesy racjonalizacyjne dotyczące sfery kierowania ludźmi, a także firm zmieniających sposób funkcjonowania i organizacji pracy. Przyda się również menedżerom zarządzającym ludźmi na co dzień – przygotowującym plany zatrudnienia, kierującym adaptacją nowych pracowników i dokonującym oceny podwładnych.