Liczba wydanych publikacji: 1205

Badania marketingowe na rynku business-to-business

Badania marketingowe na rynku business-to-business
 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Badania marketingowe na rynku business-to-business
Autor: Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B.
Ilość str. 320
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2006r.
ISBN: 83-7484-015-3
Opis: W książce omówiono:

 • specyfikę badań marketingowych na rynku business-to-business,
 • problemy pojawiające się w trakcie projektowania badań i sposoby ich rozwiązywania,
 • klasyfikację dostępnych technik badawczych ze wskazaniem ich wad i zalet,
 • zasady projektowania instrumentu pomiarowego (kwestionariusza, scenariusza),
 • sposoby nawiązywania kontaktów z respondentami w ramach wywiadów i badań ankietowych,
 • metody obserwacji i eksperymentu,
 • zasady przeprowadzania zogniskowanych wywiadów grupowych,
 • sposoby zaawansowanego przeszukiwania zasobów Internetu,
 • kryteria stosowane podczas oceny wartości zebranych danych,
 • metody przetwarzania i prezentacji wyników badań,
 • aspekty organizacyjne badań marketingowych.

Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach, a także dla studentów jako materiał uzupełniający do zajęć z badań marketingowych, analizy rynku i marketingu business-to-business.