Liczba wydanych publikacji: 1205

Zbiór zadań z mikroekonometrii

Zbiór zadań z mikroekonometrii
 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zbiór zadań z mikroekonometrii. Modele i metody analizy danych indywidualnych.
Autor: Marek Gruszczyński , Damian Przekop
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-3457-0
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

siążka zawiera zadania z mikroekonometrii, bezpośrednio nawiązujące do treści podręcznika Mikroekonometria – pierwszego w Polsce kompendium analizy mikrodanych ekonomicznych, finansowych i społecznych. Dwa wydania podręcznika, z 2010 i 2012 roku, zostały dobrze przyjęte przez studentów, naukowców i praktyków. Niniejsze opracowanie zawiera znacznie więcej zadań niż podręcznik, podane są także ich rozwiązania, a struktura całego zbioru odpowiada układowi rozdziałów podręcznika. Przedstawione w tej książce ćwiczenia okazały się bardzo pomocne w nauczaniu tego przedmiotu. Jesteśmy pewni, że będą dobrym warsztatem wiedzy metodyczno-praktycznej dla studentów, analityków danych i badaczy z wielu obszarów nauk ekonomicznych i społecznych.