Liczba wydanych publikacji: 1205

Zbiór gier i zabaw motywacyjnych

Zbiór gier i zabaw motywacyjnych

 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zbiór gier i zabaw motywacyjnych
Autor: Edward E. Scannell , Mary Scannell
Format: 176 x 250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2013 r
ISBN: 978-83-264-4351-0
Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Książka zawiera opisy kilkudziesięciu gier szkoleniowych ułatwiających integrację zespołów i osiągnięcie przez nie wysokiego stopnia zmotywowania oraz wysokiej efektywności. Można je wykorzystywać w trakcie szkoleń, spotkań zespołów i w programach rozwojowych, zarówno w trakcie tradycyjnych sesji szkoleniowych, jak i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Są niezwykle użytecznym i przynoszącym wymierne efekty narzędziem dla trenerów i szkoleniowców, ponieważ:

  • rozwijają kreatywność, elastyczność, umiejętności rozwiązywania problemów i przystosowania się do zmian,
  • pozwalają członkom zespołu lepiej się poznać, zachęcają ich do otwartej komunikacji, nawiązania bliższych relacji interpersonalnych i przełamywania barier,
  • podnoszą morale zespołu, wprowadzają do spotkań element zabawy i swobodnej atmosfery,
  • wzmacniają wzajemne zaufanie, dają okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, uczą rozumieć i uwzględniać przeciwstawne opinie,
  • pomagają liderom utrwalać właściwe zachowania u członków zespołu, by utrzymać motywację na stałym, wysokim poziomie.