Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
Autor: Jerzy Kisielnicki
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2013 r
ISBN: 978-83-264-4327-5
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Działania w sektorze badawczo-rozwójowym mają za zadanie tworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, w celu zapewnienia innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Książka stanowi źródło kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania takimi projektami. W publikacji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • charakterystyki projektów badawczo-rozwojowych, ich roli i znaczenia,
  • formułowania koncepcji, realizacji projektów, procedury i ryzyka,
  • modelowania projektów badawczo-rozwojowych – modeli podstawowych, złożonych, hybrydowych,
  • modeli definiowania i realizacji projektów,
  • realizatorów projektów i narzędzi wspomagania,
  • kontroli zarządczej, audytu i ewaluacji projektów badawczo-rozwojowych.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla osób realizujących projekty badawczo-rozwojowe, jak i odbiorców wyników tych projektów. Przydatne będzie także dla studentów, którzy uczestniczą, w zajęciach z przedmiotów dotyczących projektowania systemów zarządzania, jak i samego zarządzania. Powinno również zainteresować pracowników naukowych uczelni oraz jednostek zaplecza badawczego przedsiębiorstw, które prowadzą lub wdrażają prace badawczo-rozwojowe.

„Książka Jerzego Kisielnickiego bardzo dobrze wpisuje się w zapotrzebowanie rynku wydawniczego na tego rodzaju pozycje. Stanowi ona przewodnik dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedze, z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi”.

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej