Liczba wydanych publikacji: 1205

Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza

Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictw AGH
Opracowanie obejmowało:

• skład
• łamanie

Szczegóły produktu

Tytuł: Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza do zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach podziemnych
Autor: Bernard Nowak, Krzysztof Filek
Format: B 5
Oprawa: miękka
Objętość: 114 str.
Wydano: nakładem Wydawnictwa AGH, 2014
ISBN: 978-83-7464-733-5
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wydawnictwa AGH.

Opracowanie obejmowało: skład i łamanie.

Opracowanie dotyczy lokalnych systemów chłodniczych stosowanych w celu poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych. Rozważono schładzanie powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego oraz pośredniego działania, współpracującą z chłodnicą wyparną wody, przy czym uwzględniono zarówno pracę chłodziarek z wewnętrznym wymiennikiem ciepła (dochładzaczem), jak i bez niego. Wyprowadzono równania tworzące matematyczny opis rzeczywistych procesów fizycznych zachodzących w mediach przepływających przez poszczególne części układów chłodzenia (czyli w powietrzu, wodzie i czynniku chłodniczym.Rozwiązania prezentowanych w niniejszej pracy modeli matematycznych pozwalają na praktyczną ocenę procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w rozważanych systemach chłodniczych.