Liczba wydanych publikacji: 1205

Wschód czerwonego księżyca

Wschód czerwonego księżyca

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictwa ZNAK.
Opracowanie obejmowało:
• redakcję
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej