Liczba wydanych publikacji: 1205

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Autor: Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-8169-7
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywnej oraz wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjne, pozwala odkrywać pełnię potencjału podopiecznego, by mógł on wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego i innych. Niewątpliwym walorem tej książki jest jej kompleksowość: autorzy kładą nacisk zarówno na wnikliwy opis teoretycznych podstaw metody, jak i na konkretne przykłady jej zastosowania.

    Treść książki obejmuje:,

  • definicję tutoringu, teorię, źródła i założenia tej metody,
  • opis procesu stawania się tutorem,
  • kwestie wdrożeniowe, w tym pozyskiwanie środków na wprowadzenie tutoringu,
  • omówienie funkcjonowania tutoringu uwzględniające różnorodność jego zastosowań i celów w po szczególnych obszarach edukacji – w szkole, na uczelni i w edukacji nieformalnej, np. w organizacjach pozarządowych,,
  • studia przypadków – opisy funkcjonowania tutoringu w różnych instytucjach,
  • wywiady z praktykami tutoringu.