Liczba wydanych publikacji: 1205

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw…

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw…

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości

Autor: Tomasz Korol
Format: 176×250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-735-8
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie

 

Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Obecny ogólnoświatowy kryzys finansowy dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracują. Proces globalizacji doprowadził do powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki rynkowej oznacza to wzrost złożoności i niepewności zjawisk wpływających na kondycję finansowo-ekonomiczną jednostek gospodarczych. Żadne przedsiębiorstwo, nawet w okresie prosperity, nie może być pewne swojej przyszłości.

Niniejsza książka, będąca wynikiem dziesięcioletnich badań własnych autora nad tym zagadnieniem, powinna się więc spotkać z zainteresowaniem nie tylko studentów i naukowców z dziedziny nauk ekonomicznych, ale także praktyków biznesu. Zawarte w niej informacje mogą być wykorzystane w praktyce w kilku aspektach:

  • wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy,
  • oceny wypłacalności kontrahentów,
  • oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe,
  • oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie,
  • oceny ryzyka zakupu akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dzięki całościowemu przedstawieniu problemu upadłości firm i zaprezentowaniu zupełnie nowego systemu wczesnego ostrzegania, opartego na podstawach makro- i mikroekonomicznych, publikacja ta będzie stanowić ważny wkład w lepsze zrozumienie tego zjawiska, występującego właściwie od zawsze w dziedzinie ekonomii.