Liczba wydanych publikacji: 1205

Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka

Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka
Autor: Andrzej Nowak , Ryszard Praszkier
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-9335-5
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Zwykle zakładamy, że duże zmiany wymagają dużych inwestycji. Są jednak sytuacje, w których systemowe i trwałe zmiany na wielką skalę są wprowadzane przez jednostki początkowo niemające żadnych środków oprócz własnej pasji, kreatywności i przedsiębiorczego sposobu myślenia – można powiedzieć, że w jakiś sposób uzyskują coś z niczego. Jednostki te nazywane są przedsiębiorcami społecznymi, a książka przedstawia specyficzną „magię” ich podejścia.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie zarządzania, biznesu i administracji publicznej, działaczy społecznych, pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu psychologii, socjologii oraz nauk społecznych i politycznych, a także słuchaczy studiów magisterskich i doktoranckich, szczególnie zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną oraz teorią i praktyką zmian społecznych. Publikacja może być wykorzystywana jako podstawowy materiał na zajęciach z przedsiębiorczości społecznej i zmian społecznych, które znajdują się w programie studiów MBA oraz w ofercie uniwersyteckich kierunków zarządzania.