Liczba wydanych publikacji: 1205

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH. MATEMATYKA

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH. MATEMATYKA

Kolejny tom z serii Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” zawiera rozwiązania zadań z matematyki od pierwszej edycji 2007/2008 do roku szkolnego 2015/2016. Są to szkice rozwiązań z podaniem sposobu rozumowania

Szczegóły produktu

Tytuł: „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH”. MATEMATYKA.
Rozwiązania zadań z lat 2007–2016
Autor: Rafał Kalinowski, Monika Pilśniak
Ilość str. 204
Format: 170 x 240
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wydawnictwa JAK, 2017 r.
ISBN: 978-83-64506-42-0
Opis: „Ogólnopolska Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH. Matematyka” zawiera rozwiązania zadań z matematyki od pierwszej edycji 2007/2008 do roku szkolnego 2015/2016. Na ogół są to szkice rozwiązań z podaniem sposobu rozumowania, często z pominięciem niektórych szczegółów rachunkowych. Od uczestnika Olimpiady oczekuje się bardziej wyczerpujących uzasadnień. Wiele zadań, zwłaszcza z geometrii, można rozwiązać na kilka rozmaitych sposobów. Mając na uwadze objętość tomu, prezentujemy tylko jeden sposób, zwykle najkrótszy.
W każdym etapie Olimpiady jest siedem zadań, przy czym pierwsze cztery są oceniane w skali do 10 punktów, a pozostałe trzy do 20. Na rozwiązanie zadań I etapu uczestnicy mają zwykle około siedmiu tygodni, więc niektóre z zadań mogą być pracochłonne. W II i III etapie czas na rozwiązanie zestawu wynosi 120 minut. Przed tematem każdego zadania w tym tomie podany jest rok szkolny, etap Olimpiady i numer zadania w zestawie, np. 2013/2014-II-5 oznacza 5. Zadanie II etapu Olimpiady w roku 2013/2014.
Dla wygody użytkowników załączamy spis tematów zadań według tradycyjnych działów szkolnej matematyki. Wiele zadań dotyczy kilku działów i takie zadania umieściliśmy w spisie tylko raz, na ogół w późniejszym dziale.
Przeważają zadania, które wymagają umiejętności dedukcyjnych i dotyczą tych działów, które są istotne w kursach matematyki na uczelniach technicznych. Gorąco zachęcamy Czytelników tego podręcznika, aby zaczynali jego lekturę od tego właśnie spisu, bez możliwości spojrzenia na podane przez nas rozwiązania, a dopiero później porównywali je ze swoimi.
Rozwiązania uzupełnione są komentarzami, które wyjaśniają sposób rozumowania. W wielu zadaniach właśnie sposób rozumowania jest ważniejszy niż rachunki.
Mamy nadzieję, że ten zbiór zadań z matematyki pomoże uzdolnionym uczniom w przygotowaniu do kolejnych edycji Olimpiady i do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych, nie tylko w AGH.
zajrzyj do książki