Liczba wydanych publikacji: 1205

Marketing żywności

Marketing żywności

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Marketing żywności
Autor: Hanna Górska-Warsewicz , Monika Świątkowska , Karol Krajewski
Format: 176 x 250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2013 r
ISBN: 978-83-264-4417-3
Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Szczegółowej analizie poddano następujące zagadnienia:

  • specyfika rynku żywności, mechanizmy funkcjonowania i struktura, wybrane aspekty zachowań konsumenckich oraz ewolucja koncepcji marketingowych,
  • charakterystyka współczesnych narzędzi marketingowych na rynku żywności – produkt i marka jako oferta wartości dla konsumentów, rola ceny, komunikacji marketingowej oraz dystrybucji,
  • informacja rynkowa – istota, zakres, rodzaje i procedura badań marketingowych dotyczących marek, cen, skuteczności komunikacji marketingowej i dystrybucji.

Publikacja ma charakter zarówno teoretycznego, jak i praktycznego przewodnika po skomplikowanym świecie współczesnego marketingu. W jej treści wykorzystano liczne przykłady z praktyki marketingowej przedsiębiorstw sektora żywnościowego, w dużej mierze wywodzące się z doświadczeń własnych Autorów. Książkę warto polecić studentom uczelni ekonomicznych i technicznych oraz innych uczelni wyższych, którzy kształcą się na kierunkach ekonomicznych – zarządzanie, inżynieria i organizacja produkcji, towaroznawstwo i ekonomia – ale także na kierunkach rolniczych, w tym szczególnie technologia żywności i żywienie człowieka. Będzie też przydatna menedżerom i praktykom gospodarczym odpowiadającym za działania marketingowe i handlowe w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora żywnościowego.