Liczba wydanych publikacji: 1205

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych
Autor: Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2011 r
ISBN: 978-83-264-1635-4
 

 

 

 

Opis:

 

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIowujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania użytecznej, rzetelnej, porównywalnej i wiarygodnej informacji o przepływach pieniężnych, zarówno w ujęciu retrospektywnym (aspekt sprawozdawczy), jak i prospektywnym (aspekt menedżerski).

Główne obszary tematyczne poruszone w opracowaniu to:

  • zagadnienia ogólne dotyczące informacji o przepływach pieniężnych – ich przydatność i znaczenie oraz sprawozdawczy aspekt przepływów pieniężnych,
  • interpretacja i analiza informacji o przepływach pieniężnych w ujęciu ex post– diagnozowanie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa cash flow,
  • przepływy pieniężne w ujęciu prospektywnym – zastosowanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zarządzanie płynnością finansową, prognozowanie sprawozdań finansowych,
  • wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych w kontekście poszukiwania wartości dla właścicieli.