Liczba wydanych publikacji: 1205

Holding jako podmiot rachunkowości

Holding jako podmiot rachunkowości

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Holding jako podmiot rachunkowości
Autor: Joanna Toborek Mazur
Format: 175 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-714-3
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Zjawisko zrzeszania się podmiotów gospodarczych staje się we współczesnej gospodarce coraz bardziej powszechne. Działanie takie często jest korzystne nie tylko dla podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, ale również dla klientów i finalnych odbiorców jej produktów i usług.

W ramach wszechstronnej analizy struktur holdingowych autorka wyjaśnia:

  • w jakim zakresie przepisy prawne normują powstawanie i funkcjonowanietakiej formy koncentracji kapitału,
  • jakie korzyści wynikają z utworzenia struktury złożonej,
  • w jaki sposób mogą być opodatkowane holdingi i czym różnią się w tymzakresie systemy podatkowe w krajach
    UE,
  • w jaki sposób wycenia się aktywa finansowe w podmiotach podporządkowanych,
  • jak rozlicza się połączenia spółek w polskim prawie bilansowym oraz w MSSF,
  • w jaki sposób sporządza się sprawozdania finansowe grupy kapitałowej i na czym polega finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej.

W książce nie tylko opisano funkcjonowanie holdingów we współczesnej gospodarce, ale przedstawiono także historię rozwoju struktur złożonych. Zrozumienie przekazywanych treści ułatwiają zamieszczone w książce przykłady oraz tabele, w których w sposób syntetyczny zostały ujęte najważniejsze informacje. Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych oraz dla praktyków, którzy w swojej pracy stykają się z problemami zarządzania holdingiem.