Liczba wydanych publikacji: 1205

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Finanse międzynarodowe
Autor: Jerzy Jakubczyc
Ilość str. 300
Format: 17×24 cm
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2012r.
ISBN: 978-83-264-1568-5
Opis:  

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu finanse międzynarodowe oraz przedmiotów zbliżonych. Porusza problematykę kursów walutowych dla:
– rynku forex,
– kontraktów forward, futures oraz swap,
– opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej.

W książce uwzględniono również wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu walutowego. Omówiono:
– teorię przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej,
– teorię parytetu siły nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji dynamicznej,
– mikroekonomiczną teorię podaży i popytu,
– makroekonomiczną teorię podaży i popytu, wspartą bilansem płatniczym.