Liczba wydanych publikacji: 1205

Dobre przywództwo

Dobre przywództwo

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks…

Szczegóły produktu

Tytuł: „Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.
Autor: Aleksander Drzewiecki, Dariusz Chełmiński Ewa Kubica.
Ilość str. 376
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: Twarda
Wydano: Wolters Kluwer Polska – OFICYNA , 2011r.
ISBN: 978-83-264-1473-2
Opis: Kim są polscy liderzy biznesu? Co ich motywuje? Jak wyglądała ich droga do przywództwa? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w najnowszej książce „Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.
Publikacja przedstawia koncepcję przywództwa wypracowaną na bazie rzeczywistych doświadczeń biznesowych prezesów i menedżerów. Zawiera autentyczne wypowiedzi, w których 20 czołowych liderów odkrywa sekrety swoich sukcesów w biznesie.
Książka opisuje zasady „dobrego przywództwa”, sposoby, dzięki którym liderzy skutecznie radzą sobie ze zmiennością otoczenia. Pokazuje, jak poprzez osobiste zaangażowanie zachować równowagę pomiędzy odważnymi marzeniami, wymaganiami i stanowczością w dążeniu do celów a dobrymi relacjami i szacunkiem dla innych.
Oprócz historii liderów i fragmentów wywiadów publikacja zawiera wzorce działania, które w formie prostych zasad i modeli stają się użytecznym źródłem wiedzy i gotowych rozwiązań do wdrażania zmian.