Liczba wydanych publikacji: 1205

Zachowania konsumentów

Zachowania konsumentów

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Zachowania konsumentów
Autor: Robert East, Marc Vanhuele, Malcolm Wright
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna 2010 r.
ISBN: 978-83-7526-743-3
Opis: Analiza zachowań konsumenckich stanowi dziedzinę podlegającą ciągłym zmianom. Przyzwyczajenia i gusta klientów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Książka skupia uwagę na najnowszych opracowaniach związanych z tym zagadnieniem i na ostatnich osiągnięciach marketingu jako nauki. Podkreśla rolę wyjaśnień behawioralnych, znaczenie zwyczajów i modelowania schematów rynkowych oraz zmian zachodzących na rynku. Porusza takie zagadnienia jak:

  • zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z różnymi formami dokonywania zakupów,
  • schematy nabywcze – lojalność konsumencka, wartość marki oraz typowe cechy rynków stabilnych i zmiennych,
  • procesy podejmowania decyzji – metody przewidywania oraz skutki występujące po podjęciu decyzji dotyczące poziomu satysfakcji i jakości,
  • reakcja konsumentów na czynniki wpływające na konsumpcję, którymi są: cena, środowisko detaliczne, wpływy społeczne i działania reklamowe.

Zamieszczone w książce ćwiczenia praktyczne pomogą czytelnikom w stosowaniu opisanych metod badania zachowań konsumenckich – w przeprowadzaniu niezbędnych obliczeń, obserwacji, pomiarów i w obsłudze odpowiednich programów komputerowych. Ten kompleksowy przewodnik zarówno po teorii i najnowszych tendencjach, jak i praktycznych aspektach analizy zachowań konsumenckich będzie więc cennym źródłem wiedzy nie tylko dla studentów kierunków związanych z marketingiem i biznesem, ale także dla marketingowców, menedżerów i kadry kierowniczej firm.