Liczba wydanych publikacji: 1205

Słownik historii myśli ekonomicznej

Słownik historii myśli ekonomicznej

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Słownik historii myśli ekonomicznej
Autor: Edyta Kowalczyk , Elżbieta Kundera (red. nauk.) , Jarosław Kundera , Gabriela Przesławska
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014
ISBN: 978-83-264-3360-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Słownik historii myśli ekonomicznej – nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie – został pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla studentów ekonomii oraz kierunków ekonomicznych, na których jest wykładana historia myśli ekonomicznej. Może być użytecznym źródłem wiedzy dla studentów prawa, administracji, politologii, filozofii, socjologii i historii oraz wszystkich, którzy interesują się ekonomią, rozwojem jej idei i pragną poznać dorobek wybitnych ekonomistów.
Słownik zawiera 350 haseł osobowych i przedmiotowych. Biogramy są tak dobrane, by ukazać zasadnicze poglądy wybitnych ekonomistów i myślicieli od starożytności do czasów współczesnych. Na treść każdego hasta osobowego składają się informacje o największych osiągnięciach, przynależności do określonego kierunku, podstawowe dane biograficzne, zwięzłe przedstawienie dorobku i spis najważniejszych publikacji. Hasła przedmiotowe z jednej strony uzupełniają biogramy, z drugiej zaś opisują bardziej ogólne zjawiska, np. nurty i szkoły ekonomiczne.
Publikacja łączy w sobie cechy encyklopedii tematycznej oraz leksykonu. Można w niej znaleźć definicje wszystkich ważnych pojęć z zakresu historii ekonomii, omówienia teorii składających się na główny nurt myśli ekonomicznej oraz noty biograficzne i opis dorobku przedstawicieli poszczególnych kierunków – od ekonomii przedklasycznej, przez doktrynę klasyczną, neoklasyczną i heterodoksyjną, do ekonomii współczesnej. Zaletą słownika jest prezentacja osiągnięć polskiej myśli ekonomicznej. Hasła mają formę obszernych omówień.
Słownik może być użytecznym źródłem wiedzy dla studentów prawa, administracji, politologii, filozofii, socjologii i historii oraz dla wszystkich, którzy interesują się ekonomią i rozwojem jej idei oraz pragną poznać dorobek wybitnych ekonomistów.