Liczba wydanych publikacji: 1205

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
Autor: Małgorzata Sidor-Rządkowska
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-709-9
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy jest ważnym elementem polityki personalnej, a jego jakość – sprawdzianem kultury organizacji. Omawiając kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli, autorka rozważa przyczyny i skutki tych zjawisk oraz towarzyszące im problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Skupia się na następujących zagadnieniach:

  • podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy,
  • wpływ formy zwalniania na wizerunek przedsiębiorstwa,
  • zjawisko redukcji zatrudnienia – przebieg, rozwiązania alternatywne, kryteria wyboru osób do zwolnienia,
  • outplacement i związane z nim korzyści,
  • zwolnienia spowodowane negatywną oceną pracy,
  • zasady prowadzenia rozmów ze zwalnianymi pracownikami,
  • sposoby zapobiegania odchodzeniu wartościowych pracowników,
  • wykorzystanie informacji zwrotnej od odchodzących pracowników.

Adresaci:

Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami i wynikami badań. Książka jest przydatnym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej, menedżerów wszystkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów zasobów ludzkich. Zbiór cennych wskazówek znajdą tu również osoby rozstające się z firmą.