Liczba wydanych publikacji: 1205

Zbiór niedrogich gier szkoleniowych

Zbiór niedrogich gier szkoleniowych

 

 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zbiór niedrogich gier szkoleniowych
Autor: Jim Cain, Mary Scannell
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014
ISBN: 978-83-264-4384-8
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Szkolenie może przynieść znakomite rezultaty, nawet jeśli przeznaczymy na nie bardzo ograniczony budżet. Książka zawiera opisy kilkudziesięciu ćwiczeń i gier przeznaczonych dla grup różnej wielkości i różnego rodzaju. Przedstawione tu gry można przeprowadzić wszędzie, są proste, nie wymagają wiele czasu ani specjalnych rekwizytów. Gotowy, uniwersalny materiał szkoleniowy, przeznaczony dla trenerów, facylitatorów, liderów grup i menedżerów, umożliwi przeprowadzenie atrakcyjnych, urozmaiconych, a przy tym efektywnych ćwiczeń m.in. w zakresie:

  • przełamywania lodów,
  • doskonalenia pracy zespołowej i integracji zespołu,
  • budowania relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu,
  • polepszania komunikacji,
  • rozwijania kreatywności,
  • rozwiązywania problemów.

Każda z gier zawiera szczegółowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Sugerowane warianty modyfikacji gier dają prowadzącemu dodatkowe możliwości ich kreatywnego dostosowania do sytuacji szkoleniowej.