Liczba wydanych publikacji: 1205

Zawód infobroker

Zawód infobroker
Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zawód infobroker
Autor: Sabina Cisek , Aneta Januszko-Szakiel
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-8181-9
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja będąca kompleksowym omówieniem infobrokeringu, czyli profesjonalnego, odpłatnego wyszukiwania i opracowywania informacji na zlecenie. Autorzy, specjaliści reprezentujący różne ośrodki akademickie i podmioty gospodarcze, szczegółowo opisują teoretyczne i praktyczne zagadnienia brokeringu informacji w Polsce,