Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

 

Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej”
Autor: Małgorzata Sidor-Rządkowska
Format: A5 (148 x 210 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2013r.
ISBN: 978-83-264-4126-4
 

 

Opis:

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

W książce zaprezentowano uwarunkowania prawne oraz aktualny stan wiedzy na temat nowoczesnego HR. Szczegółowo omówiono w niej m.in.:

  • specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
  • pojecie służby cywilnej,
  • system ocen okresowych w korpusie służby cywilnej,
  • zagadnienia tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ),
  • metody wspierania rozwoju zawodowego, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, e-learning, coaching, mentoring, samodoskonalenie pracowników,
  • problematykę zarządzania kompetencjami,
  • standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Ważną częścią książki są studia przypadków – przykłady dobrych praktyk pochodzące z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.