Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie z przewagą sztuki

Zarządzanie z przewagą sztuki

 Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

 

Tytuł: Zarządzanie z przewagą sztuki
Autor: Monika Golonka
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014
ISBN: 978-83-264-7982-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Książka zawiera wyniki badań nad współpracą międzyorganizacyjną przeprowadzonych w 26 polskich firmach teleinformatycznych, z których 9 znalazło się w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.Na podstawie wywiadów z naczelnym kierownictwem oraz analiz portfolio aliansów można wyciągnąć wniosek, że firmy o ponadprzeciętnym wzroście wyróżniają się: podejściem do współpracy, aktywnością w jej nawiązywaniu, sposobem wyboru partnerów, jakością posiadanych relacji, a także pomysłami na organizację, jej rozwój i traktowaniem pracowników. Różnice między badanymi firmami wynikają z różnych sposobów radzenia sobie z niepewnością i kwestią zaufania. Ponadprzeciętne organizacje – metaforyczni „artyści zarządzania” – z niepewności czerpią moc twórczą, ufając w pozytywne rezultaty działań we współpracy z otoczeniem. W szerszym wymiarze wyniki badań wskazują na rosnące znaczenie twórczego, pozakalkulacyjnego wymiaru zarządzania – czyli zarządzania jako sztuki.