Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier

Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier
Autor: James A. Cannon , Rita McGee
Format: 210×297
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-1653-8
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Niniejsza książka jest doskonałym źródłem nowoczesnych metod zarządzania talentami i planowania ścieżek karier wspomagających efektywne funkcjonowanie całej organizacji. 41 specjalistycznych narzędzi, które zostały tu przedstawione, umożliwia skuteczne:

  • zidentyfikowanie talentów, których organizacja potrzebuje lub którymi już dysponuje,
  • pozyskiwanie talentów z zewnątrz,
  • zaplanowanie rozwoju pracowników oraz ścieżek ich karier, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał,
  • utrzymanie wartościowych pracowników i ochronienie ich przed zakusami konkurencji.

W książce opisano również zalecane działania w razie odejścia kluczowych pracowników.

Książka zawiera listy kontrolne, ćwiczenia i użyteczne wskazówki poparte najlepszymi biznesowymi praktykami.

Autorzy w sposób kompleksowy opisali cały proces zarządzania wartościowymi dla firmy pracownikami, z myślą o przyszłości ich i organizacji – od określenia potrzeb organizacji w tym zakresie po ocenę zastosowanych rozwiązań. Przedstawione w książce metody zostały sprawdzone w wielu organizacjach.