Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe

Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe
Autor: Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Sigismund Huff Anne, Terjesen Siri
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2011 r
ISBN: 978-83-264-1182-3
 

 

 

 

Opis:

 

 

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

 

Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajęć dla studentów zarządzania, dyrektorów firm, pracowników administracji rządowej i menedżerów organizacji non profit.

Teza o decydującej roli strategii w działalności każdego przedsiębiorstwa rozwijana jest poprzez szczegółowe omówienie najważniejszych związanych z tym tematem zagadnień, do których należą:

– definiowanie strategii i aktualizowanie tej definicji,
– rozwijanie zasobów organizacji, obsługa klientów i poszukiwanie szans w obszarze przedsiębiorczości,
– cechy i znaczenie konkurencji, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej,
– tworzenie modelu biznesowego określającego metody gromadzenia zasobów,
– zewnętrzne uwarunkowania strategii korporacyjnej,
– prowadzenie inicjatyw strategicznych w różnych krajach,
– kwestie nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw,
– znaczenie przywództwa i rola liderów na różnych szczeblach organizacji,
– tworzenie osobistych strategii – planowanie własnej kariery zawodowej.