Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej

Autor: Waldemar Rogowski, Andrzej Michalczewski
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2005 r
ISBN: 83-89355-69-8
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

 

Decyzje inwestycyjne można uznać za najważniejsze decyzje gospodarcze ze względu na stopień, w jakim wpływają na sytuację ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa. Waga tych decyzji wynika między innymi z tego, że obarczone są one wysokim poziomem ryzyka. W książce zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, a w szczególności z ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej.
Autorzy szczegółowo omówili:
– proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu inwestycyjnym,
– metody służące do oceny opłacalności przedsięwzięcia,
– wpływ ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
– strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej.
Zastosowanie tych strategii oraz metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych zostało zilustrowane przykładami zawierającymi rzeczywiste poziomy kursów walutowych i stóp procentowych w Polsce.