Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Autor: Stefan Lachiewicz , Marek Matejun
Format: 125 x 176
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-1430-5
 

 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Publikacja prezentuje podstawowe modele i metody zarządzania rozwojem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instrumenty umożliwiające podwyższenie poziomu strategicznej działalności tej grupy przedsiębiorstw. W opracowaniu podjęto dyskusję nad różnymi wariantami i metodami zarządzania oraz przedstawiono przykłady rozwiązań, które pokazują możliwości strategicznego rozwoju firm z sektora MŚP.

Główne obszary tematyczne to:

– analiza różnych kierunków oraz uwarunkowań rozwoju firm z sektora MŚP – kontekst strategiczny ich rozwoju w świetle badań empirycznych, rola pozytywnego potencjału organizacji, sposoby pokonywania oporów w procesie zmian,
– metody i techniki zarządzania, które powinny być stosowane w procesie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, analiza przeżywalności firm oraz zarządzania progowego, identyfikacja źródeł informacji w zarządzaniu firmami z sektora MŚP,
– zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce – przykłady strategii rozwoju w branży szkoleniowo-doradczej, wykorzystania koncepcji lean management w wybranych firmach, rozwiązań w sferze zarządzania wiedzą, zjawisk dysfunkcyjnych i patologicznych w firmach sektora MŚP.

Zespół autorski stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni z czołowych ośrodków akademickich; ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół modeli i metod zarządzania rozwojem współczesnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu prezentowane treści teoretyczne uzupełnione są wynikami licznych badań (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) oraz analiz procesów gospodarczych. Pogłębione rozważania teoretyczne i silne akcenty empiryczne stanowią podstawowe zalety tej monografii, czyniąc ją gotową do wykorzystania w praktyce gospodarczej firm sektora MŚP.