Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie portfelem marek

Zarządzanie portfelem marek

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Zarządzanie portfelem marek

Autor: Monika Hajdas , Jacek Kall
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-711-2
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Kształtowanie portfela marek stanowi jeden z kluczowych obszarów decyzyjnych firm. Definiowanie roli marki w portfelu, określenie jej relacji z oferowanymi produktami, decyzja o tym, które marki oferować na jakich rynkach, w których segmentach i kanałach dystrybucji – należą do najważniejszych rozstrzygnięć, jakich musi dokonać zarząd firmy w ramach swojej strategii rynkowej.Proces zarządzania portfelem marek ma na celu zapewnienie ich wewnętrznej synergii, wzajemnego wsparcia oraz przejrzystości, a także ułatwienie kreowania znaczących, unikalnych i pełnych energii marek.

Autorzy tej książki proponują rozwiązania oparte na sprawdzonych i skutecznych strategiach dotyczące takich kwestii, jak:

  • wyznaczanie roli marek w portfelu, warianty strategii markowania,
  • konstruowanie portfela marek: procedura, audyt portfela marek, tworzenie scenariuszy rozwoju portfela,
  • określanie optymalnej liczby marek w portfelu, metody redukcji portfela,
  • właściwa komunikacja marketingowa całego portfela marek, marki korporacyjnej, marek indywidualnych, submarek oraz marki wspieranej.