Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie międzyorganizacyjne

Zarządzanie międzyorganizacyjne

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Zarządzanie międzyorganizacyjne
Autor: Dominika Latusek-Jurczak
Format: 148 x 210
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2011 r
ISBN: 978-83-264-1277-6
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

„Bardzo wysoko oceniam wybór tematu badawczego, który nabiera szczególnego znaczenia w istniejącym stanie gospodarki światowej, jak również proponowany zakres badań, w którym autorka stara się przedstawić dotychczasowy stan badań problematyki rozwoju relacji międzyorganizacyjnych w literaturze światowej, a także polskiej. Autorka dokonała również oceny istniejącego stanu badań, wskazując szczegółowo na wybrane mechanizmy koordynacji współpracy między różnymi organizacjami”.

Prof. dr hab. Wiesław M. Grudzewski
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

„Analiza sposobów minimalizacji ryzyka i niepewności w literaturze zazwyczaj badana jest poprzez tworzenie racjonalizacyjnych modeli, mających niewielki związek z rzeczywistością. Autorce udała się bardzo ciekawa rzecz – pokazała, w jaki sposób ryzyko jest w codziennej praktyce zarządzania minimalizowane poprzez jego retoryczne pomniejszanie i ignorowanie, a także poprzez stopniowe ujednolicanie wizji przyszłości”.

Dr hab. Dariusz Jemielniak
Akademia Leona Koźmińskiego