Liczba wydanych publikacji: 1205

Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym

Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym

NAKŁAD WYCZERPANY
Zagadnienia władzy rodzicielskiej oraz opieki nad dzieckiem z kilku powodów na początku XXI w. wymagają analizy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego. Prawo materialne różni się na świecie, stąd znaczenie…

Szczegóły produktu

Tytuł: Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym
Autor: Piotr Mostowik
Ilość str. 404
Format: 168 x 240
Oprawa: miękka klejona
Wydano: Wydawnictwo JAK, Kraków 2014
ISBN: 978-83-64506-11-6
Opis: /nakład wyczerpany/

Zagadnienia władzy rodzicielskiej oraz opieki nad dzieckiem z kilku powodów na początku XXI w. wymagają analizy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego. Prawo materialne różni się na świecie, stąd znaczenie ma odpowiedź na pytanie o jego właściwość w konkretnym stanie faktycznym. Współcześnie coraz łatwiej się przemieszczać, co powoduje, że zwiększa się liczba rodzin założonych przez ojca i matkę pochodzących z różnych państw, a ponadto rodzice wraz z dziećmi częściej zmieniają miejsce zamieszkania na inny obszar prawny.
W ostatnim czasie, nie tylko w Polsce, nastąpiło wiele zmian stanu prawnego, spowodowanych przede wszystkim przystępowaniem do kolejnych konwencji sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Nowelizacje, w tym wynikające z wejścia w życie rozporządzeń Unii Europejskiej, objęły też przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Ich stosowanie jest w praktyce ściśle powiązane ze stosowaniem przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.
Obecny układ źródeł prawa dla spraw rodzicielskich i opiekuńczych daje przy tym okazję do zbadania ogólniejszego zjawiska, jakim jest jednoczesne obowiązywanie aktów normatywnych o genezie krajowej, międzynarodowej i unijnej.
Opracowanie wypełnia lukę w literaturze prawniczej dotyczącej międzynarodowego prawa rodzinnego, spowodowaną przede wszystkim licznymi zmianami prawa w ostatniej dekadzie. Kompleksowe ujęcie zagadnień jurysdykcyjnych i kolizyjnych powinno przynieść nie tylko korzyści dla praktyki, ale również pogłębić teoretyczne badania nad ich wzajemnymi powiązaniami.
W pracy uwzględniono stan aktów normatywnych na 15 sierpnia 2014 r.

Wersja elektroniczna Zamów wersję elektroniczną książki