Liczba wydanych publikacji: 1205

Teoria sprawozdawczości finansowej

Teoria sprawozdawczości finansowej

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Teoria sprawozdawczości finansowej
Autor: Wojciech Andrzej Nowak
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7601-899-7
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

 

Książka poświęcona jest intelektualnej podstawie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wychodząc od współczesnych poglądów na rachunkowość, metodologii naukowej, teorii systemów i teorii działania komunikacyjnego, Autor formułuje unikalną teorię, pozwalającą na całościowe, klarowne, spójne objaśnianie i przewidywanie zagadnień, podejść i instrumentów rachunkowości w ogólności, a sprawozdawczości finansowej w szczególności. Teoria ta uwzględnia kwestię wpisywania się rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w systemy działania społecznego. Kluczowe zagadnienia ujęte w książce to:

  • Natura i funkcje współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  • Sprawozdawczość finansowa w świetle funkcjonalnej teorii systemu działania społecznego i teorii działania komunikacyjnego.
  • Sprawozdawczość finansowa w świetle metodologii nauk społecznych.
  • Angloamerykańska droga ku teorii sprawozdawczości finansowej.
  • Regulacyjne ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej według standardów angloamerykańskich i standardów międzynarodowych. Wzór systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego jako wzór odniesienia ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej.
  • Operacjonalizacja odwzorowania stanów i dynamiki systemowego podmiotu ekonomicznego, czyli proces sprawozdawczości finansowej i sposób wykorzystania jego produktów.