Liczba wydanych publikacji: 1205

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie nieruchomości

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• skład
• łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej

Szczegóły produktu

Tytuł:

Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe

Autor: Jerzy Dydenko
Format: 176 x 250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-0747-5
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: korekty, skład i łamanie.

 

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Książka jest dziełem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki, z jaką styka się rzeczoznawca majątkowy. Porusza ona bowiem zagadnienia z zakresu:

  • prawa,
  • ekonomii,
  • szeroko rozumianych zagadnień technicznych,
  • metodologii wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści w zakresie wszystkich wymienionych dyscyplin, głównie pracownicy naukowi ośrodków: krakowskiego, warszawskiego i śląskiego, którzy od lat są wykładowcami studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.