Liczba wydanych publikacji: 1205

Strategie ochrony aktywów

Strategie ochrony aktywów

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Strategie ochrony aktywów. Maksymalizacja zysku i kontrola ryzyka w niekorzystnych warunkach gospodarczych.
Autor: James O. Lunney, Larry Chambers
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: 2010 r.
ISBN: 978-83-7526-707-5
Opis: Publikajca wydana nakładem Wolters Kluwer.

„JEŚLI NIE ROZUMIESZ, co powoduje, że rynki rosną, nie będziesz mógł przewidzieć, kiedy zaczną spadać” – twierdzi autor tej książki, demograf, znany komentator finansowy i inwestor, dodając, że warunki gospodarcze da się przewidzieć tak samo jak pogodę, na podstawie znajomości fundamentalnych zasad ludzkiego zachowania. Przestawia sprawdzone w praktyce narzędzia i daje cenne wskazówki, które pozwolą odejść od podejmowania decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie danych z przeszłości. Pokazuje także, w jaki sposób kontrolować ryzyko strukturalne, aby zminimalizować straty.

Do najważniejszych kwestii szczegółowo tu omawianych należą:

  • analiza trzech kluczowych czynników – danych demograficznych, możliwych do przewidzenia wzorców wydatków oraz sezonowości gospodarki,
  • strategia planowania majątku – plan ochrony kapitału,
  • metody tworzenia struktury portfela, sposoby transferu i podziału majątku,
  • budowanie zespołu zarządzającego kapitałem,
  • polityka zarządzania majątkiem i zasady skutecznej strategii inwestycyjnej,
  • dostosowanie planów do gospodarczych pór roku”,
  • siedem strategii przetrwania gospodarczej „zimy”.

Cenne rady wskazujące alternatywę dla tradycyjnych technik inwestycyjnych, ważne przydatne informacje, liczne przykłady i studia przypadków czynią z tej książki kompendium wiedzy niezbędnej zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom.