Liczba wydanych publikacji: 955

Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania

Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania.
Autor: Tomasz Dąbrowski
Format: B 5
Oprawa: Twarda
Wydano: 2010 r.
ISBN: 978-83-7526-703-7
Opis: Publikacja wydana nakładem Wolters Kluwer.

Ostatni kryzys i skandale finansowe, skupiające na początku XXI wielu uwagę mediów i opinii publicznej, spowodowały drastyczny spadek zaufania do przedsiębiorstw. Aby odzyskać zaufanie swoich interesariuszy, przedsiębiorstwa muszą stać się bardziej wiarygodne. Pomóc im w tym może umiejętnie zarządzanie reputacją.

Czytelnicy tej książki – kadra zarządzająca firm, menedżerowie, a także studenci kierunków związanych z zarządzaniem – otrzymują rozległą wiedzę dotyczącą:

  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na wzrost znaczenia reputacji
  • zależności między tożsamością przedsiębiorstwa a jego wizerunkiem i reputacją
  • źródeł dobrej reputacji oraz sposobów jej zdobycia i utrzymania
  • metod pomiaru reputacji
  • wpływu reputacji na wyniki i wartość przedsiębiorstwa.

Przedstawione w książce doświadczenia takich firm jak Google, Johnson & Johnson, Apple, Southwest Airlines, 3M i innych zajmujących czołowe miejsca w rankingach reputacji dowodzą, że zarządzanie reputacją to przede wszystkim kształtowanie rzeczywistych cech przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wizerunku. Potwierdzają to zaprezentowane szeroko w ksiażce wyniki badań prowadzonych przez najpoważniejsze światowe ośrodki zajmujące się tą dziedziną.