Liczba wydanych publikacji: 1205

Przywództwo przez integrację

Przywództwo przez integrację

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

 

 

 

 

Tytuł: Przywództwo przez integrację
Autor: Emmanuel Gobillot
Format 176 x 250
Oprawa twarda
Wydano Wolters Kluwer Polska – OFICYNA 2008
ISBN 978-83-7526-631-3
Opis: W kontekście współczesnych uwarunkowań zewnętrznych formalne struktury hierarchiczne w firmach przestały być efektywne. Jedynie realna organizacja ze swymi rozległymi sieciami powiązań jest na tyle sprawna, że może reagować na warunki istniejące w nowym otoczeniu, które powstało wskutek masowej emancypacji konsumentów i pracowników.
Rozwijając tę tezę, Emmanuel Gobillot, dyrektor w firmie konsultingowej Hay Group, dowodzi, że współcześni przywódcy, chcąc osiągać lepszą efektywność, muszą angażować się w szerokie relacje z pracownikami i konsumentami, oparte na zaufaniu i konstruktywnym dialogu. Budując sugestywny obraz nowoczesnego przywództwa, wskazuje:

  • na czym polega budowanie trwałych powiązań między organizacją a jej klientami,
  • jaka jest istota wywierania wpływu w przywództwie przez integrację, w jaki sposób budować zaangażowanie poprzez zaufanie,
  • nadawanie znaczenia i podtrzymywanie dialogu,
  • jak rozwijać umiejętności i zachowania typowe dla przywództwa integracyjnego.