Liczba wydanych publikacji: 1205

Poradnik projektodawcy

Poradnik projektodawcy

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
Opracowanie obejmowało:
• redakcję
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty…

Szczegóły produktu

Tytuł: Poradnik projektodawcy
Autor: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2007
Stron: 200
ISBN: 978-83-60005-02-6
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Poradnik projektodawcy to wyjątkowa publikacja przygotowana przez zespół autorów na bazie doświadczeń z realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy – Projekt parasolowy”.
Projekt ten powstał z inicjatywy trzech partnerów – Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i stał się przestrzenią do współpracy dla 50 projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego z Małopolski. Przez ponad rok przedstawiciele instytucji szkoleniowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz powiatowych urzędów pracy przygotowywali wspólnie koncepcje projektów partnerskich dla mieszkańców województwa małopolskiego. „Parasol” stał się dla jego uczestników niezwykłą szansą na wymianę informacji, poznanie zagranicznych doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów i zawarcie przyjaźni.