Liczba wydanych publikacji: 1205

Polonica XL i Onomastica LXIV

Polonica XL i Onomastica LXIV

Z końcem roku 2020 ukazały się drukiem dwa roczniki wydawane przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, nad którymi pracowaliśmy przez jesienne i zimowe miesiące.

Krakowski Instytut rozpoczął współpracę z nami już w 2019 roku, idąc w ślady pokrewnego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, dla którego Wydawnictwo JAK przygotowuje do wydania kwartalnik Język Polski już siódmy rok! W 2019 roku po raz pierwszy do naszego opracowania trafił rocznik POLONICA. POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym od 1975 roku. Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych. Najnowszy zeszyt Poloniców nosi numer XL i zawiera 152 strony w formacie B5.

W ubiegłym roku 2020 z satysfakcją kontynuowaliśmy współpracę przy POLONICACH. Zachęcona satysfakcjonującym rezultatem zwróciła się do nas także redakcja wydawanego również przez IJP PAN w Krakowie rocznika ONOMASTICA. Czasopismo Onomastica jest rocznikiem poświęconym tematyce nazw własnych. Ukazuje się nieprzerwanie od 1955 roku. Czasopismo posiada międzynarodową renomę – redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu. Najnowszy zeszyt Onomasticów nosi numer LXIV i zawiera 282 strony w formacie 160×230.

W roku 2021 mamy nadzieję na kontynuację współpracy już przy trzech specjalistycznych tytułach dotyczących zagadnień związanych z pięknem języka polskiego i nie tylko!