Liczba wydanych publikacji: 1205

Pokonać wypalenie zawodowe

Pokonać wypalenie zawodowe

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Pokonać wypalenie zawodowe.

Sześć strategii poprawienia relacji z pracą

Autor: Michael P. Leiter , Christina Maslach
Format: 148 x 210
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-264-0217-3
 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Dzisiejszym światem pracy rządzi stres – pracodawcy wymagają coraz większej wydajności, pracownikom brakuje poczucia bezpieczeństwa, coraz poważniejsze stają się problemy złego zarządzania, słabego przywództwa oraz niefunkcjonalnych zachowań w organizacji. Autorzy książki, eksperci w dziedzinie zapobiegania wypaleniu zawodowemu, prezentują skuteczny indywidualny plan działania mającego na celu poprawę relacji z pracą oraz pokonanie codziennego napięcia. Określenie osobistego kierunku zmian poprzedza analiza głównych obszarów, w których pojawiają się oznaki wypalenia. Należą do nich:

  • nadmierne obciążenie pracą – wyczerpanie, nadmierna dyspozycyjność, presja czasu,
  • brak poczucia kontroli nad własną pracą – niedostateczne możliwości podejmowania decyzji i wywierania wpływu,
  • poczucie niedocenienia, niewystarczającego wynagrodzenia oraz brak satysfakcji z pracy,
  • problemy z relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy, komunikacją i uzyskiwaniem wsparcia,
  • poczucie braku sprawiedliwości i problemy z równym traktowaniem pracowników,
  • rozbieżność wartości własnych i wartości, jakimi kieruje się organizacja.

Dla każdego z tych obszarów zaproponowano osobną strategię postępowania realizowaną w czterech etapach: zdefiniowanie problemu, ustalenie celów, podjęcie działań i śledzenie postępów. Struktura przewodnika gwarantuje, że książka ta pomoże każdemu poradzić sobie z problemami w środowisku pracy.