Liczba wydanych publikacji: 1205

Podręcznik do bankowości

Podręcznik do bankowości

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Podręcznik do bankowości
Autor: Wiktor Patena, Wiktor Cwynar
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna
ISBN: 978-83-7526-745-7
Opis: Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączone do każdego rozdziału zestawy pytań testowych, zadania i problemy do rozwiązania.

Książka jest jednak nie tylko nowocześnie pomyślanym podręcznikiem akademickim, autorzy bowiem uwzględnili w niej wszystkie tendencje obserwowane we współczesnej bankowości: procesy konsolidacji i zmian własnościowych związane z przepływami kapitału w skali globalnej, tworzenie uniwersalnych grup bankowych, integrację produktów finansowych i koncentrowanie się na silnie zdywersyfikowanych usługach.

Szczegółowo omówiono w niej:

·         podstawowe zasady kalkulacji dotyczących wartości pieniądza w czasie,

·         kwestie związane z rynkami finansowymi (takie jak stopy procentowe i rynek walutowy),

·         historię i obecny stan sektora bankowego w Polsce

·         zagadnienie bankowości centralnej (polityka monetarna, Narodowy Bank Polski i System Rezerw Federalnych),

·         regulacje oparte na standardach bazylejskich,

·         działalność kredytową banków (w tym bankową ocenę zdolności kredytowej),

·         leasing i faktoring,

·         rozwój bankowości elektronicznej.